Alt om BMI: Sjekk din score med BMI-kalkulatoren!

Kroppsmasseindeks, fra engelsk body mass index, er en måte å regne ut hvilken vektkategori du tilhører, basert på høyden og vekten din. Høy BMI er gjerne assosiert med overvekt, mens lav BMI regnes som undervekt.

BMI brukes som et screeningverktøy for å diagnostisere hvor mye kroppsfett du har. Din BMI kan brukes som utgangspunkt for å gjøre eventuelle nødvendige endringer i kosthold og fysisk aktivitet.

Prøv BMI Kalkulatoren

Min vekt er:

 kg

Min høyde er:

 cm

 

 

Beregn min BMI

Hva er BMI-trenden i Norge?

Tall fra Statistisk sentralbyrå (2015) viser at det er en høyere andel overvektige blant menn enn kvinner. 5 av 10 menn er overvektige, mens bare 3 av 10 kvinner regnes som overvektige ut i fra BMI-kalkulatoren. 

For fedme er det ikke like store kjønnsforskjeller.

Figur 1:

3 av 10 kvinner er overvektige

Figur 2

Enda ferskere tall fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (2018) viser at hele 70 prosent av nordmenn er overvektige.

Hvorfor brukes BMI til å måle overvekt/fedme?

Dette er en relativt enkel og nøyaktig måte å finne din vektkategori på, og i tillegg er den gratis. Du trenger bare å vite høyden og vekten din for å finne fram til riktig BMI. 

Kan du måle kroppsfett på andre måter?

 • Du kan også finne ut hvor mye kroppsfett du har ved å måle hudfoldtykkelsen, som brukes som mål på underhudsfett. Dette gjøres ved hjelp av en fettprosentmåler.
 • Andre metoder er å måle omkretsen rundt midjen, nakken eller rundt det bredeste hoftepartiet (for kvinner). 
 • Også et røntgenbilde kan avdekke fettprosenten din. 
 • Videre er det mulig å gjøre målinger under vann. Men dette er en relativt kostbar metode og tar mye tid sammenlignet med de andre metodene. 

BMI: Formel

MålenhetBMI Formel og BMI utregning
kilo og meterFormel: vekt (kg) / [høyde (m)]2

BMI-formelen defineres som kroppsvekten delt på kvadratet av høyden angitt i meter: kg/m2

Eksempel: Vekt = 68 kg, Høyde = 165 cm

Utregning: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98

Hvordan tolke BMI hos voksne?

For voksne over 20 år tolkes BMI-skalaen ved hjelp av standardiserte vektkategorier. Disse kategoriene er de samme for menn og kvinner i alle aldre.

BMI-intervaller for voksne er vist i følgende tabell:

BMI: Skala

BMIVektkategori
Under 18.5Undervekt
18.5 – 24.9Normal eller sunn vekt
25.0 – 29.9Overvekt
30.0 og høyereFedme

Hvor nøyaktig er BMI for å måle kroppsfett?

Korrelasjonen mellom BMI og kroppsfett er ganske nøyaktig, men selv om to personer kan ha helt lik BMI, kan kroppsfettnivået variere.

Men en BMI-kalkulator tar bare utgangspunkt i høyde og vekt, og ikke sammensetningen av kroppsvekten: Den ser ikke på om du har mye muskler eller fett eller høy beinmasse. 

Muskler veier mer enn fett, og har du mye muskler, vil du også få en høy BMI, selv om du har lite kroppsfett. En kroppsbygger eller fitnessutøver regnes derfor gjerne som overvektig basert på utregningsmetoden. 

Derfor brukes BMI først og fremst for dem over 20 år som har en gjennomsnittlig mengde muskler. 

Noen vanlige tendenser:

 • Kvinner har gjerne mer kroppsfett enn menn
 • Eldre mennesker har i snitt mer kroppsfett enn yngre voksne
 • Idrettsutøvere har gjerne mindre kroppsfett enn ikke-idrettsutøvere 

Fedme øker risikoen for sykdommer

Personer med fedme har økt risiko for flere ulike sykdommer:

 • Høyt blodtrykk
 • Høyt kolesterol 
 • Diabetes type 2
 • Hjertesykdom
 • Hjerneslag
 • Galleblæresykdom
 • Artrose
 • Søvnapné og pusteproblemer
 • Kronisk betennelse

Variasjoner

Det er også variasjoner når det kommer til helserisikoen ved høy BMI. For eksempel kan voksne med asiatisk opprinnelse ha høyere risiko for helseproblemer ved BMI-nivåer under 25. Du bør ikke bruke BMI hvis du er gravid. 

For barn gjelder en annen utregningsmetode, der man i tillegg tar utgangspunkt i barnets alder.

Regn ut din BMI

Er du for eksempel 1,65 meter høy og veier 68 kilo vil din BMI være på rundt 24 ut i fra denne formelen:

vekt (kg) / [høyde (m)]2

Dette er en veldig enkel og rask måte å finne sin egen vektkategori på. 

Har du en BMI på mellom 18,5 og 25,9 sier vi gjerne at kroppsvekten din er normal. 

En BMI mellom 25 og 29,9 regnes som overvekt, mens en verdi over 30 omtales som fedme. 

SJekk din BMI

Prøv kalkulatoren øverst i saken!

Ned i vekt med MetaBurn

Hadde du for høy BMI? Ved siden av å gjøre kostholdsendringer, kan du også få starthjelp med kosttilskudd slik som MetaBurn. MetaBurn inneholder blant annet krom som bidrar til å dempe søtsug, i tillegg til grønn te, chili og wakameekstrakt. Krom bidrar også til å opprettholde et normalt blodsukkernivå.

Ta en kapsel hver dag, og alt bør ligge til rette for at du etter hvert oppnår en sunn BMI!